Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer

Panchanga

Special Sevas / ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗ್ರಹಣ ದಿನಗಳಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಪಂಚಾಂಗದ ಅನುಸಾರ “ಶರೀರೇಷ್ವಾಸತೇ ದೇವಾಃ ಗ್ರ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ...

150

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 1 (ಒಬ್ಬರಿಗ...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇ...

1200

Book Now

Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಮಠದ ಸಮಯ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಮಠದ ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯ...

250

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

300

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

400

Book Now

Kartika Masa Special Sevas / ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಕಾರ್ತೀಕ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದ...

200

Book Now

(ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ 31.10.2016) "ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋ...

120

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 16.10.2016 ರಿಂದ 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿ...

200

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದ...

100

Book Now

Shashwata Sevas / ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

100000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

50000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

30000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

15000

Book Now

Dhanur Masa Special Sevas / ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

12000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

6000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇ...

1000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

1000

Book Now

MaghaMasa Special / ಮಾಘಮಾಸ ವಿಶೇಷ

ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ವಟು ಸಹಿತ ಮೂವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ

1000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ : 05.02.2017 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರ...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ : 05.02.2017 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಏರ್...

500

Book Now

Sri Rayara Vardhanti & Pattabhisheka / ಶ್ರೀರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

20000

Book Now

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

3000

Book Now

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

1000

Book Now

ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 05.03.2017, ಭಾನುವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 1...

10000

Book Now

Ugadi Special Sevas / ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 15 (ಹದಿನೈದು ಜ...

12000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 15 (ಹದಿನೈದು ಜ...

6000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 5 (ಐದು ಜನರಿಗೆ)

4000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 5 (ಐದು ಜನರಿಗೆ)

4000

Book Now

About Us

"Nanjangud Sri Varedendra Sri Raghavendra Swamy Mutt " is situated in Pune , Maharashtra. The Moola Brindavana of Sri Varadendra Tirtha is located here. and Sri Varadendra Tirtha performed many miracles.

Darshan Timings

Morning 6.00 A.M to 12.30 P.M
Evening 5.00 P.M to 9.00 P.M

ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವಾದ ಪುಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೋಡ್‍ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನವಿದೆ.

ದರ್ಶನದ ಸಮಯ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ರಿಂದ 12.30ರ ವರೆಗೆ
ಸಂಜೆ 5.00 ರಿಂದ 9.00ರ ವರೆಗೆ

History

Nearby Places

Notices and Updates

Nanjangud Sri Varadendra Raghvendra Swamy Mutt's view Pune ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುಣೆ

Pune is well connected by Train, Road and Air. Sannidhana of Sri Varadendra Teertharu is located around 8 KMs from main Bus Station, 5 KMs from Railway Station and around 12 KMs from Air Port. Prepaid taxi is the best way to reach the shrine from these places.

"Nanjangud Sri Varedendra Sri Raghavendra Swamy Mutt " is situated in Pune

Darshan Timings Morning 6.00 A.M to 12.30 P.M Evening 5.00 P.M to 9.00 P.M ದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ರಿಂದ 12.30ರ ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5.00 ರಿಂದ 9.00ರ ವರೆಗೆ

Events

No Data Found..

Media

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯ..

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರು (1480-153...

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿ /..

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿಯು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್...

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸ್ತ..

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು....

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ / S..

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ 1000 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹ...

ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ / Agni Sūktam

ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ವೈಶ್ವದೇವ ಹೋಮದಲ...

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ / Puruṣa Sū..

ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಋಗ್ವ...

Ambhrani Sūktam / ಅಂಭ್..

Devī Sūktam, also known as Ambhrani sukta, is a hymn of the Ri...

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ / Manyu Sūk..

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತವು 14 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ...

ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ / Balitha..

ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತವು ವಾಯು ತತ್ವದ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಗರುಡ, ...

ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತ / Pratah S..

ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದ...

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ / Ratri Sū..

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ (ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ...

ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ / Viṣṇu Sū..

ಈ ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ...

ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವೀಕ್..

|| ಸಪ್ತಮೋ ಮತ್ಸಮೋ ಯೋಗಿ ವರದೆಂದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || The Serene...

ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ / Tapta Mudra Dharana

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎನ್ ವ...

ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ / Rayara Poorvaradhane

ಜಯನಗರ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್...

ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಸಿಂಹಾಸನ / Rajata Gajavahana,..

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನೂತನ ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ...

ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ / Panchamrutha Abhisheka to..

"ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ...

ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಪ್ ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ / Launch Event Of Pure..

ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬ...

ರಾಯರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ / Brief Procedure of Rayara..

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಪಂಡಿತ, ಪಾಮರರೆಂಬ ಭೇದವಿ...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿಂ...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿಂದ...

Contact Us

contact us

Mobile : 9665744968

Address : #555, Laxmi Road, Opposite Vijay Talkies, Sadashiv Peth

City : Pune

Country : India

State : Maharashtra