Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer

NSRS Mutt - Ranipet

Panchanga

Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

200

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯ...

250

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

150

Book Now

Special Sevas / ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂ...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 1 (ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ) “ಭೋ...

200

Book Now

Seva Period: 1 month Sri Vadiraja of Sode Mutt has described the Ghee as the symbo...

350

Book Now

Special Sevas / ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗ್ರಹಣ ದಿನಗಳಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಪಂಚಾಂಗದ ಅನುಸಾರ “ಶರೀರೇಷ್ವಾಸತೇ ದೇವಾಃ ಗ್ರ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ...

150

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 1 (ಒಬ್ಬರಿಗ...

100

Book Now

ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನ...

15000

Book Now

Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಮಠದ ಸಮಯ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಮಠದ ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯ...

250

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

400

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

400

Book Now

Shashwata Sevas / ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

100000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

50000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

30000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

15000

Book Now

Kartika Masa Special Sevas / ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

(ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ 31.10.2016) "ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋ...

120

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 16.10.2016 ರಿಂದ 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿ...

200

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದ...

100

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 19.11.2016) ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಕಾರ...

600

Book Now

Dhanur Masa Special Sevas / ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

12000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

6000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇ...

1000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

1000

Book Now

MaghaMasa Special / ಮಾಘಮಾಸ ವಿಶೇಷ

ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ವಟು ಸಹಿತ ಮೂವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ

1000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ : 05.02.2017 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರ...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ : 05.02.2017 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಏರ್...

500

Book Now

Sri Rayara Vardhanti & Pattabhisheka / ಶ್ರೀರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

20000

Book Now

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

3000

Book Now

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

1000

Book Now

ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 05.03.2017, ಭಾನುವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 1...

10000

Book Now

Ugadi Special Sevas / ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 15 (ಹದಿನೈದು ಜ...

12000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 15 (ಹದಿನೈದು ಜ...

6000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 5 (ಐದು ಜನರಿಗೆ)

4000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 5 (ಐದು ಜನರಿಗೆ)

4000

Book Now

About Us

Jagadguru Sri Madhwacharya’s Moola Maha samsthana Nanjangud Sri Raghavendra Swamy Mutt Mantralaya braches are wide spread all over India. Nanjangud Sri Raghavendra Swamy Mutt is in Hosapete, Karnataka. Here Raghavendra Swamy’s Mirthika Brundavan is present, it has been established with the holy soil brought from the Original Brundavan of Sri Raghavendra Swamy at Mantralaya and the Sri Mutt was established in the year 18-07-2003. The establishment was carried out by the holy hands of H.H.108 Shree Sushameendra Tirtha Swami and H.H.108 Shree Suvidyendra Tirtha Swami Peetadhipathi of Nanjangud Shree Raghavendra Swamy Mutt, Mantralaya.

The devotees are bestowed with similar blessings and realisation of sane desires at the Hosapete Nsrs Mutt as they do from the Mantralaya Mutt.

Darshana Timings
Morning : 06.00 to 12.00
Evening : 05.00 to 09.00

Office Timings
Morning: 08.00 to 12.00
Evening: 05.00 to 08.00


ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶಾಖಾಮಠಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೃತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವಿದೆ. ಹಾಗು ಕಾಶಿ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೊದರಕವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಶ್ರೀ ಮಠವು 18-07-2003ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ಗಿದು, ಪೀಠಾದಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀ ಸುಶಮೀದ್ರತೀರ್ಥ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀ ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇವರ ಸಮುಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮಠವು ಹಸಪೇಟೆ ಗುರುಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದವಾದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊರೆಯುತ್ತಿರುವರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾ, ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಮಠದ ಸಮಯ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ರಿಂದ 12.00ವರಗೆ
ಸಂಜೆ 05.00 ರಿಂದ 9.00ವರಗೆ

ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 08.00 ರಿಂದ 12.00ವರಗೆ
ಸಂಜೆ 05.00 ರಿಂದ 08.00ವರಗೆ

History

Nearby Places

Notices and Updates

Book Seva now / ಇಂದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ

Sri Raghavendra Swamy Prateeka Sannidana.

Events

No Data Found..

Media

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯ..

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರು (1480-153...

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿ /..

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿಯು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್...

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸ್ತ..

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು....

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ / S..

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ 1000 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹ...

ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ / Agni Sūktam

ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ವೈಶ್ವದೇವ ಹೋಮದಲ...

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ / Puruṣa Sū..

ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಋಗ್ವ...

Ambhrani Sūktam / ಅಂಭ್..

Devī Sūktam, also known as Ambhrani sukta, is a hymn of the Ri...

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ / Manyu Sūk..

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತವು 14 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ...

ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ / Balitha..

ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತವು ವಾಯು ತತ್ವದ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಗರುಡ, ...

ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತ / Pratah S..

ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದ...

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ / Ratri Sū..

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ (ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ...

ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ / Viṣṇu Sū..

ಈ ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ...

ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ / Tapta Mudra Dharana

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎನ್ ವ...

ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ / Rayara Poorvaradhane

ಜಯನಗರ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್...

ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಸಿಂಹಾಸನ / Rajata Gajavahana,..

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನೂತನ ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ...

ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ / Panchamrutha Abhisheka to..

"ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ...

ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಪ್ ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ / Launch Event Of Pure..

ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬ...

ರಾಯರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ / Brief Procedure of Rayara..

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಪಂಡಿತ, ಪಾಮರರೆಂಬ ಭೇದವಿ...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿಂ...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿಂದ...

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ / Sri Raghavendra Sapta..

28.02.2017 ಮಂಗಳವಾರ / Tuesday

Contact Us

contact us

Mobile : 9632794474

Address : Nanjanagud Sri Raghavendra Swamy Mutt Ranipet – Hosapete

City : Hosapete

Country : India

State : Karnataka