fbpx
Pureprayer Pureprayer

NSRS Mutt - Jayanagar

Panchanga

Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

250

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂ...

120

Book Now

Special Sevas / ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆರ...

150

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

2000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ :...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ...

600

Book Now

Thursday Spl Sevas / ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

300

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

400

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾ...

600

Book Now

ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನ...

15000

Book Now

Shashwata Sevas / ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

100000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

50000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

30000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

15000

Book Now

Shradha / ಶ್ರಾದ್ಧ

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

400

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ...

600

Book Now

Sharanavaratrotsava Spl Sevas / ಶರನ್ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

Seva Dates : 29.09.2019 to 08.10.2019 Seva Timing : 10.00 a.m. Homa Timing : 7.30 ...

6000

Book Now

Seva Dates : 29.09.2019 to 08.10.2019 Seva Timing : 10.00 a.m. Homa Timing : 7.30 ...

12000

Book Now

Seva Dates : 29.09.2019 to 08.10.2019 Seva Timing : 10.00 a.m. Homa Timing : 7.30 ...

5000

Book Now

Seva Dates : 29.09.2019 to 08.10.2019 Seva Timing : 10.00 a.m. Homa Timing : 7.30 ...

5000

Book Now

Paksha Masa Sevas / ಪಕ್ಷ ಮಾಸದ ಸೇವೆಗಳು

Seva Dates : 14.09.2019 to 29.09.2019 Seva Timing : 7.30 AM On Dwadashi Day : 4.30...

500

Book Now

Seva Dates : 14.09.2019 to 28.09.2019 Seva Timing : 7.00 AM On Dwadashi Day : 4.00...

800

Book Now

About Us

Sri Raghavendra Swamy Mutt at Jayanagar V Block in Bangalore has been a pilgrim centre for several people as it has been established with the holy soil brought from the Original Brundavan of Sri Raghavendra Swamy at Mantralaya and consecrated there. Needless to mention, the devotees are bestowed with similar blessings and realisation of sane desires at the Jayanagar V Block Mutt as they do from the Mantralaya Mutt.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಐದನೇ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವು ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಯನಗರದ ಐದನೇ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಠವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುರುಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದವಾದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊರೆಯುತ್ತಿರುವರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಯನಗರದ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾ, ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

History

Nearby Places

Notices and Updates

Counter Timings 9AM to 12Noon 5PM to 8PM

It is estimated to cost Rs. 60 Lakhs Rupees ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು

14.09.2019 to 28.09.2019 Book Spl Sevas Today

Events

No Data Found..

Media

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯ..

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರು (1480-153...

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿ /..

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿಯು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್...

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸ್ತ..

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು....

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ / S..

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ 1000 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹ...

ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ / Agni Sūktam

ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ವೈಶ್ವದೇವ ಹೋಮದಲ...

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ / Puruṣa Sū..

ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಋಗ್ವ...

Ambhrani Sūktam / ಅಂಭ್..

Devī Sūktam, also known as Ambhrani sukta, is a hymn of the Ri...

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ / Manyu Sūk..

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತವು 14 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ...

ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ / Balitha..

ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತವು ವಾಯು ತತ್ವದ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಗರುಡ, ...

ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತ / Pratah S..

ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದ...

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ / Ratri Sū..

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ (ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ...

ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ / Viṣṇu Sū..

ಈ ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ...

ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ / Tapta Mudra Dharana

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎನ್ ವ...

ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ / Rayara Poorvaradhane

ಜಯನಗರ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್...

ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಸಿಂಹಾಸನ / Rajata Gajavahana,..

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನೂತನ ರಜತ ಗಜವಾಹನ, ಸ್ವರ...

ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ / Panchamrutha Abhisheka to..

"ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ...

ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಪ್ ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ / Launch Event Of Pure..

ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬ...

ರಾಯರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ / Brief Procedure of Rayara..

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಪಂಡಿತ, ಪಾಮರರೆಂಬ ಭೇದವಿ...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿಂ...

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ / Sri Madhwavijaya Discour..

ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿಂದ...

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ / Sri Raghavendra Sapta..

28.02.2017 ಮಂಗಳವಾರ / Tuesday

Contact Us

contact us

Mobile : 9945429129

Address : # 524, 11th Main, 45th Cross, Jayanagar 5th Block, Bangalore, Karnataka

City : Bengaluru

Country : India

State : Karnataka