Sri Krishna Sannidhi / ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

5000 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

2500 Book Now

Seva Dates : Wednesday & Saturday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. t...

3000 Book Now

Seva Dates : Tuesday & Friday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:...

1000 Book Now

Naga Sannidhi / ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

100 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

100 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

300 Book Now

Navagraha Sannidhi / ನವಗ್ರಹ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

300 Book Now

Durga Sannidhi / ದುರ್ಗಾ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

1000 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

500 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

300 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

500 Book Now

Mukhyaprana Sannidhi / ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. Note : For any queries please contac...

100 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. Note : For any queries please contac...

500 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. Note : For any queries please conta...

1000 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. Note : For any queries please conta...

3000 Book Now

Rudra Sannidhi / ರುದ್ರ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. Note : For any queries please conta...

100 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. Note : For any queries please conta...

500 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

300 Book Now

Seva Dates : Everyday Seva Timings: 9:30 a.m. to 1:30 p.m. 5:30 p.m. to 8:00 p.m. ...

300 Book Now

About Us

Sri Poornaprajna Vidyapeetha, the brainchild of Sri Visvesha Tirtha Swamiji of Sri Pejawar Mutt, is on the Kathriguppe Main Road, Bengaluru. The Srikrishna Temple on the premises of Sri Vidyapeetha has been a centre of attraction. Fed and fraught by the successive batches of students of the Gurukula, Srikrishna Mandir has, over the years, blossomed into a pilgrim centre.
On the right side of the presiding deity Sri Krishna, are the idols of Acharya Sri Madhwa and Sri Vadiraja of Sode Mutt. On the left of Sri Krishna is the picturesque Brindavan of Sri Raghavendraswamy. Outside the main temple and to the right side, as one faces the presiding deity, is Ganesh Temple. All important and prominent festives and utsavas are celebrated at Sri Krishna Mandir in strict adherence to tradition, culture and customs and thousands of people throng Sri Vidyapeetha on all such occasions.

ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರ ಮಾನಸಪುತ್ರನೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯದೇವರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹದ ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸೋದೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸುಂದರ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ, ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕನ ದೇಗುಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಯದ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ, ಹೋಮಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

History

Nearby Places

Contact Us

Mobile : 9448493990

Address : Poornaprajna Nagar, Katriguppa Main road

City : Bengaluru

Country : India

State : Karnataka

Notices and Updates

Discourses by Sri. Bannanje Govindacharya

Book Seva Now / ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ

Poornaprajna Vidyapeetha / ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ

Poornaprajna Vidyapeetha Pratistana / ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ

Events

No Data Found..

Media

Sri Yantrodharaka Mukhy..

Sri Yantrodharaka Mukhyaprana Stotram was composed by Vyasaraj...

Sri Narasimha Nakha Stu..

Sri Narasimha Nakha Stuti, a prelude to vayu stuti, was compos...

Sri Raghavendra Guru St..

Sri Raghavendra Tirtharu (1595-1671) is one of the greatest sa...

Sri Vishnusahasranama /..

The Vishnu Sahasranama Stotra is a list of 1,000 names of Lord...

Dwadasha Stotra / ದ್ವಾದ..

Dvadasha stotra is a series of 12 Stotras composed by Sri Madh...

Puruṣa Sūktam / ಪುರುಷ ಸ..

The Purusa Sukta, which describes the process of creation of t...

Ambhrani Sukta / ಅಂಭ್ರಣ..

Devī Sūktam, also known as Ambhrani sukta, is a hymn of the Ri...

Balitha Sūktam / ಬಳಿತ್ತ..

Balittha Sukta is a hymn devoted to Sri Vayu and is recited du...

Ganesha Sūktam / ಗಣೇಶ ಸ..

Invocation to Lord Ganesha is specifically and particularly re...

Manyu Sūktam / ಮನ್ಯು ಸೂ..

Manyu Sukta contains 14 verses and it is dedicated to Manyu. I...

Pratah Sūktam / ಪ್ರಾತಃ ..

Pratah Sukta is recited during the preparations for worship. ...

Ratri Sūktam / ರಾತ್ರಿ ಸ..

Recited during the worship of Mahalakshmi in her various forms...

Koti Tulasi Archane / ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ

On 25th August 2016, Koti Tulasi Archane to Lord Sri Krishna w...

Panchamrutha Abhisheka to Brindavana / ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪಂ..

Panchamrutha Abhisheka to Raghavendra Swamigala Brindavana at...

Panchamrutha Abhishekha to Sri Madhawacharyaru / ಶ್ರೀ..

Panchamrutha Abhishekha to Sri Madhawacharyaru at Poornapragna...

Janmashtami Celebrations / ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ

Sri Krishna Janmashtami Celebrations which was held in Poornap...

Shran Navaratri Celebrations / ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ

Sharan Navaratri Celebrations at Poornaprajna Vidhyapeetha Pra...

Benne Alankara / ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ

Benne Alankara to Lord Sri Krishna at Vidhyapeetha on 8th Octo...

Pure Prayer App Launch / ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಪ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Poornaprajna Vidhyapeetha Pratisthana's instance in Pure Praye...

ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮ / Tulasi Puja Procedure

Specialty and Brief Procedure of Sri Tulasi Damodara Puje perf...

ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸದ ತುಳಸೀ ಪೋಜೆ / Tulasi Puja In Karteeka Masa

Procedure to worship Tulasi Devi during Karteeka Masa accordin...

Sri Vadirajara Aradhane / ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಆರಾಧನೆ

Aradhana of Sri Vadiraja Tirtha was celebrated on 15.03.2017, ...

An Introduction to Vidyapeetha / ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀ..

This Video is an Introduction to Poornaprajna Vidhyapeetha Pra...

Yajnopaveeta Dharana procedure / ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಾ ವಿಧಿ

Rigveda Upakarma / ಋಗ್ವೇದ ಉಪಾಕರ್ಮ