fbpx

ಪ್ರಹಲ್ಲಾದರಾಜರು

ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ

ಉತ್ತರನೀರಾಜನ

ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಸಂದೇಶ

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಲ ಮಹೋತ್ಸವ

108 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಮಾಧವತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ 108 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಧುಮಾಧವತೀರ್ಥ ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ

ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ