Gaganachukki falls / ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ

It is about 4 km from Sri Ranganathaswamy Samuha Temple. The best time to visit Gaganachukki falls between the month of August and September.

ಇದು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.