Darshan Timings / ದರ್ಶನದ ಸಮಯ

Every day: 7.30 AM to 8:00 PM
On Dhanurmasa: 4.30 AM to 8:00 PM
On Rathotsava: throughout the day -24 Hours

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ: 7.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00
ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00
ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ: ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು