Darshan Timings/ ದರ್ಶನದ ಸಮಯ

Everyday Morning - 6:00 AM to 9:00 PM
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ - 6:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00

During Jatra – 5:30 AM to 10:00 PM
ಜಾತ್ರೆಯೊಂದು - 5:30 AM to 10:00 PM

During Shivaratri - 6:00 AM to 1:00 AM
ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನದೊಂದು – 6:00 AM to 1:00 AM