Mahapuja / ಮಹಾಪೂಜೆ

Maha Seva will be organized in the mutt on every afternoon. The devotees desiring to take part in this Puja can book the seva through Pure Prayer app.
-----------------------------------------------------------------------
For any queries please contact Customer Support on
Ph: 080-67666666
email : support@pureprayer.com
Timing : 08.00 a.m. to 08.00 p.m.
-----------------------------------------------------------------------

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
-----------------------------------------------------------------------
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-67666666
ಇಮೈಲ್ : support@pureprayer.com
ಸಮಯ : 08.00 a.m. to 08.00 p.m.
-----------------------------------------------------------------------