fbpx

Dwadashi Vishesha Hastodaka / ದ್ವಾದಶೀ ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತೋದಕ

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು
ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ
ಪ್ರಸಾದ : 1 (ಒಬ್ಬರಿಗೆ)

Seva Dates : Ashada Shukla Dwadashi
Seva Timing : 6.00 AM
Prasada : 1 Person (One)

Seva Price:

Dwadashi Vishesha Hastodaka / ದ್ವಾದಶೀ ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತೋದಕ

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: