fbpx

Paksha Chataka Shradha / ಪಕ್ಷ ಚಟಕ ಶ್ರಾದ್ಧ

Seva Dates : 14.09.2019 to 28.09.2019
Seva Timing : 7.00 AM
On Dwadashi Day : 4.00 AM
Items to be brought :
Vishnupada, copper plate, Arghyapatra(brass), uddarana, a small metal pot used for Kalash, yajnopavitam (2pairs), dhoti for bathing (2 Nos.), betel leaves, betel nuts, bananas, coins and names of forefathers(father, grandfather,great grandfather - pronounced as pita, pitamaha and prapitamaha etc.).

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : 14.09.2019 to 28.09.2019
ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಕ್ಕೆ
ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಕ್ಕೆ
ಸೇವಾಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ವಿಷ್ಣುಪಾದ, ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆ, ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆ (ಹಿತ್ತಾಳೆ), ಉದ್ಧರಣೆ (ತೀರ್ಥದ ಸೌಟು), ತಂಬಿಗೆ, 2 ಜೋಡಿ ಯಜ್ಞೋಪವಿತ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ 2 ಪಂಚೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಲ್ಲರೆ, ಸಮಸ್ತ ಪಿತೃಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

Seva Price:

Paksha Chataka Shradha / ಪಕ್ಷ ಚಟಕ ಶ್ರಾದ್ಧ

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: