Madhu Abhisheka / ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ
ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30 ಕ್ಕೆ


“ಸರ್ವೌಷಧಿಸಮುತ್ಪನ್ನಂ”—ಸಕಲ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವೂ ಆದ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದುರಿತಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

Seva Price:

Madhu Abhisheka / ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: