fbpx

Thursday Spl Sevas / ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

300 Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

400 Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾ...

600 Book Now

ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನ...

15000 Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

1000 Book Now