fbpx

Kartika Masa Special Sevas / ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಕಾರ್ತೀಕ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದ...

200 Book Now

(ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ 31.10.2016) "ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋ...

120 Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 16.10.2016 ರಿಂದ 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿ...

200 Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದ...

100 Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 19.11.2016) ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಕಾರ...

600 Book Now

(5 ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ) ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ...

1000 Book Now

(ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ) ಪ್ರಕೃತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೊಡುವ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ...

1000 Book Now

(5 ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ) ಶೀತ, ಉಷ್ಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿಯ...

3000 Book Now

(14.11.2016, 5 ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್...

3000 Book Now

(10 ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ) ಪ್ರಾತಃಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಯಾಂತಂ ಸಾಯಾದಿ ಪ್ರಾತರಂ ತಥಾ | ದೇವ...

6000 Book Now

“ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೀಪವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಂಗ...

10000 Book Now

“ಆರ್ಚಾದೌ ಹೃದಯೇ ವಾಪಿ ---- ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಮ್”. ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲ...

12000 Book Now