Top
Image Alt

Audio

  /  Temples  /  NSRS Mutt-Jayanagar  /  Audio
Top
 • ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಮುಖ್ಯ..
 • ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿ /..
 • ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸ್ತ..
 • ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ / S..
 • ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ / Agni Sūktam
 • ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ / Puruṣa Sū..
 • Ambhrani Sūktam / ಅಂಭ್..
 • ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ / Manyu Sūk..
 • ಬಳಿತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ / Balitha..
 • ಪ್ರಾತಃ ಸೂಕ್ತ / Pratah S..
 • ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ / Ratri Sū..
 • ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ / Viṣṇu Sū..
You don't have permission to register