Temple Gallery - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer

by Spiritual Products Private Limited

cart
Top
Image Alt
Home  >  Temples  >  Sri Krishna Mutt - Udupi  >  Gallery</span
Top

Udupi Krishna Mutt

Udupi Krishna Mutt

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Krishna Mutt

ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಮಾಗಮ

ಮರುಕಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ, 29.05.2017 - ಉಡುಪಿ

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಉಡುಪಿ.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಜಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಜಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಜಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಜಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಜಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಜಾಂಗಣ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 19-06-2017ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭೇಟಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಆರ್ಶೀವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು.
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಮಾತುಕತೆ.

"ವಾಯುವಾಹನಾಯ ಗರುಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ" ಅಲಂಕಾರ

ದಿನಾಂಕ 28-06-2017 ರಂದು, ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ " ವಾಯುವಾಹನಾಯ ಗರುಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ " ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. The Junior Pontiff of Sri Pejavara Mutt performed the “Vayuvahanaya Garudavahanaya Namah” Alankara to lord Sri Krishna at Udupi Sri Krishna Mutt on 28-06-2017. Laksha Tulasi Archane to lord Sri Krishna and the parayana of Vishnu Sahasranama were also conducted on this occasion.

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Sri Krishna
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Sri Krishna
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Sri Krishna
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Sri Krishna
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Udupi Sri Krishna

Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಉಡುಪಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-07-2017ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ’ಕಲಾಸ್ಪಂದನ’ ಮಣಿಪಾಲದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಾ|| ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ.) ಮಣಿಪಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ "ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ" ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  Veena Varsha Vaibhava / ವೀಣಾ ವರ್ಷ ವೈಭವ

Shuddhikarana / ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಿಷೇಕದ ಪೂರ್ವ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03/07/2017ರಂದು ವರ್ಷಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಉಧ್ವರ್ತನೆಯು (ಶುದ್ಧೀಕರಣ) ನಡೆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು,ಪೇಜಾವರ ಕಿರಿಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು,ಸೋದೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Sri Vidyasagara Tirtharu, Pontiff of Sri Krishnapura Mutt, Sri Vidyadheesha Tirtharu, Pontiff of Sri Palimaru Mutt, Sri Vishwa Prasanna Tirtharu, Junior Pontiff of Paryaya Pejavara mutt and Sri Vishwa Vallabha Tirtharu, Pontiff of Sri Sode Mutt performed the Shuddhikarana i. e cleansing of the sanctum sanctorum where pujas are performed throughout the year on 03/07/2017, the previous day of Mahaabhisheka.

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶುದ್ಧೀಕರಣ / Shuddhikarana

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರತ್ನ ಕವಚ ಅಲಂಕಾರ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರತ್ನ ಕವಚ ಅಲಂಕಾರ

 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದದ ಆರತಿ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧ ಲೇಪನ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧ ಲೇಪನ
 • Sri Krishna Mutt - Udupi
  ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದೇವರು
You don't have permission to register

Enquiry

[contact-form-7 404 "Not Found"]