Temple Seva - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer
Top
Image Alt
Home  >  Temple Seva
Top

Sahasra Rajata pushparchane / ಸಹಸ್ರ ರಜತ (ಬೆಳ್ಳಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ)

ಭಗವದ್ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಸಹಸ್ರಮಾನೋತ್ಸವಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಹಸ್ರ ರಜತ (ಬೆಳ್ಳಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ)ಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 🌸 ಈ ಸೇವೆ ಕೇವಲ 1008 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 🌸 ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
a
Seva Price: 1000
  

By clicking on the 'Book Now' button, you agree to our Terms & Conditions.

You don't have permission to register

Enquiry

ENQUIRY