Temple Seva - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer
Top
Image Alt
Home  >  Temples  >  NSRS Mutt - Gandhi Colony  >  Dhanur Masa Special Sevas / ��������������������������� ��������������� ��������������������� </span
Top

Prasada Viniyoga Seva / ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಸೇವೆ (1 Day)

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 1 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿ, 2 ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ, ಹೂವು, 5 ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳು, 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ, ಹರಿವಾಣ (ತಟ್ಟೆ) ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು. ಮನುಷ್ಯನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ‘ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹರಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವರು. ಸತ್ಪಾತ್ರನಾದ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಸದ್ಗತಿ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂದು ಶ್ರಾದ್ಧವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನದಾನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸದಾ ಅನ್ನಲಾಭವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
a
Seva Price: 1000
  

By clicking on the 'Book Now' button, you agree to our Terms & Conditions.

You don't have permission to register

Enquiry

ENQUIRY