Top
Image Alt
  >  Temple Seva
Top

Sampoorna Seva (For One day) / ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ (ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ)

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಸೇವಾ ದಿನ : 26.04.2020, ಭಾನುವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09.00 ಕ್ಕೆ Seva Day: 26.04.2020, Sunday Seva Time: 9.00 AM ವಿ.ಸೂ: ಶ್ರೀಗಂಧಲೇಪನ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 27-04-2020 ರಂದು ಶ್ರೀಗಂಧಲೇಪನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು
a
Seva Price: 12000
  

By clicking on the 'Book Now' or 'Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

You don't have permission to register