Top
Image Alt
  >  Temple Seva
Top

Sankalpa Shradha / ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ಧ

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು : ಪಂಚಪಾತ್ರೆ (ಥಾಲಿ), ಉದ್ಧರಣೆ (ತೀರ್ಥದ ಸೌಟು), ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆ, ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆ, 2 ಪಂಚೆ – ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ಗೋಪಿ ಚಂದನ – 2, ಜನಿವಾರ – 2, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ – 10, ಅಡಿಕೆ – 10, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು – 10, ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು. Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timing : 9.00 AM On Dwadashi Day : 5.00 AM Please Bring: Panchapatre (Thali), Uddharne (Teertha Spoon), Arghyapatre , Copper Plate, 2 Panche – for bathing, Gopi Chandana – 2, Janivara – 2, Betel leaves – 10, Betel nut – 10, Banana – 10, Coins.
a
Seva Price: 400
  

By clicking on the 'Book Now' or 'Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

You don't have permission to register