Temple Seva - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer
Top
Image Alt
Home  >  Temples  >    >  Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು</span
Top

ಏಕವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ / Yeka Vara Rudrabhisheka

ನಮಕವನ್ನೂ ಚಮಕವನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತ ಏಕವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾತಕಗಳೂ, ಉಪಪಾತಕಗಳೂ ನಾಶವಾಗಿ, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ, ಸ್ಮೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತದ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಧೋದಕ, ಪುಷ್ಪೋದಕ, ಸುವರ್ಣೋದಕ, ರುದ್ರಾಕ್ಷೋದಕ, ಭಸ್ಮೋದಕ, ಬಿಲ್ವೋದಕ ದೂರ್ವೋದಕ ಹಾಗೂ ಎಳನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಪ-ದೀಪ-ನೈವೇದ್ಯ-ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ-ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ-ನಮಸ್ಕಾರಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಸಬಹುದಾದ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 6.30, 9,11, ಮತ್ತು 12 ಗ0ಟೆ, ಪುನಃ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವಿವರ : 5 ಲಾಡು, ಪೊಂಗಲ್, ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ. Lord Shiva in the form of Linga is anointed by chanting Namaka and Chamaka hymns. Anointment with Panchamruta, sandal paste-mixed water, Pushpodaka, Suvarnodaka, Rudrakshodaka, Bhasmodaka, Bilvodaka Bilva is Bengal Quince and Udaka is water), Durvodaka (Durva refers to fresh grass) and tender coconut water. After the Abhisheka, special worship and various offerings are submitted to the deity. Seva Timings : 6.30 a.m., 9 a.m., 11 a.m. and 12 Noon and 6 p.m., 7 p.m. Prasadam Details : Five Laddus, pongal, panchamrita and shaliyanna.
a
Seva Price: 1000
  

By clicking on the 'Book Now' or 'Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

You don't have permission to register

Enquiry

ENQUIRY