Temple Notices - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer
cart
Top
Image Alt
Home  >  Temples  >  Sri Gurupadaswamy Sevashrama  >  Notices and Updates</span
  • ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು

    *ಮೂಲಮಠದ ನಿರ್ಮಾಣ *ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ *ನಿತ್ಯರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ *ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನನಿಧಿ ಯೋಜನೆ *ನೂತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ *ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಧ್ವನಿಸುರಳಿ ಯೋಜನೆ *ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಯೋಜನೆ *ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯೋಜನೆ

You don't have permission to register

Enquiry

ENQUIRY